Кирилицата – не славянска, а българска азбука, създадена по българско нареждане!

Любопитно

Много често ние чуваме какви ли не небивалици за произхода на кирилицата. Много често тя бива наричана славянска… Но в старобългарската книжнина е запазен произходът на тази азбука, а тази “славянска” азбука, се използва от Таджики, Молдовци, Казахи, Узбеки, Киргизи и други народи… Какви славяни са те, и защо тогава ползват