„Всяко лято си идвах от Америка в България и се чувствах свободен като дете“

Българи в USA

„Израснах в Америка. Повече от 20 години живях там. Работих в Ню Йорк в кино индустрията 7 години. За кратко време бях и учител в Бруклин. В един момент осъзнах, че това не е устойчив начин на живот. Тогава реших да си наема зеленчукова ферма и да се занимавам със „солидарно земеделие“ – система, чрез […]