ВАЖНО! Списък с нарушенията, за които КАТ отнема контролни точки

Новини

1. За управление на МПС, спряно от движение, без наличие на разрешение от службата за контрол на МВР – 5 контролни точки; 2. За неозначаване по установения ред на принудително спряло на платното за движение МПС – 6 контролни точки; 3. За разхвърляне, оставяне или разпиляване на пътното платно на предмети, които създават опасност –