Удивително! Позата, в която спиш, разкрива какъв си!

Любопитно

Според специалистите, езикът на тялото не лъже. Позата на тялото ни разкрива настроенията и емоциите ни, отношението към околните и към света. Разкрива какви сме. Дори когато спим!   Разгледайте рисунките. Видяхте ли позата, в която заспивате? А сега разберете какво показва тя за вас…   1. Заспивате, като свивате напред коленeтe си