Стартира програмата за млади фермери. Плащат по 25 000 евро на стопанин!

Новини

Държавен фонд „Земеделие“ официално публикува проект на Наредбата по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020). Общественото обсъждане на проекта ще продължи до 23 август 2017 г., съобщават от МЗХ