ДНЕШНИЯТ ДЕН НА ЕМБЛЕМАТИЧНИ ТЮТЮНЕВИ СКЛАДОВЕ ПО СВЕТА

ПловдивСвят

арх. Белин Моллов В Европа и по света съществуват различни подходи за провеждане на урбанистичните политики на национално и местно ниво. Такъв подход е Регенерацията (“Urban Regeneration”; Urban Renewal; градско обновяване) – една комплексна визия за градско възстановяване и развитие, подкрепена с конкретни дейности, насочени към промяна на условия