“Никога жена не бе прегръщала по-страстно мъж, никога устни не бяха целували по-жадно други устни…”

Мъдрости и цитати

— Така!… — продължи тя нервно. — Слезте поне веднъж между хората, станете поне веднъж човек!… Казвате, че ме обичате… Вярно ли е това? — Да, съвсем вярно — отговори той и гласът му прозвуча без предишната фалшивост. — Откога? — От оная нощ, когато ме спасихте от пушките на анархистите, от деня, когато заради […]