Хиляди красиви цветя красят площад “Съединение” на 6 септември

България

Жълт и оранжев тагетис, гарниран с моравочервено ирезине, хвойна и котонеастър, оформят красивите цветни фигури около паметника на Съединението за празничния ден на 6 септември. „Площад „Съединение“ е сред най-важните ни обекти. Поддържаме го целогодишно с подходяща според различните сезони растителност. След падналата в средата на юли невиждана от