Ти принадлежиш на народа на българите, най-славния народ в света!

България

Народ по-свещен от всички народи, избран от Бог, за да властва над останалите племена! Този народ, който бе натоварен с мисията да цивилизова и разпръсва Светлина. Народ древен колкото света, дори по-стар от него, защото българите са били синове на Бог, още когато светът не е съществувал. Те бяха душата, сърцето на Бог. Те бяха […]

Старото име на Мусала е Тангра! Знае ли някой???

България

Има ли още БългАри? Дали я има все-още БългАрия? Защото връх Тангра го няма. Има само една постелчица за молитва – мус аллах. Да, колкото и кощунствено да ви изглежда, но това е факт. Мусала означава постелчица за молитва на мюсюлманите – Musallah. Проверете и в уикпедия за да се уверите сами. Е, Мус Аллах […]