Ех Америко, Америко… Язък ти за фасона! 

Българи в Северна Америка

Преди години моя дядо (още по живково време) беше построил капитализма. Беше един истински фермер, един отличен производител без началници и секретарки, без лапачи оттук и оттам, без курс купува и курс продава, без борсови операции и индекс-и, без дразнители като Здравна каса и НОИ, без каквито и да било хрантутници. За него нямаше премиер, министр