ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ НА ВЕЛИКДЕН

Празници

Великден или още Възнесение Христово, или Пасха е празник, водещ началото си от дълбока древност. Смята с, че скитащите номадски и тракийски племена го празнували. Празникът се изразявал в радост от настъпването на пролетта и събуждането на природата. С възникването на християнството, празникът започва да се свързва с възкресението на Божия син – И