Българите в чужбина често са жертва на трудова експлоатация

Българи по света

Документът разглежда тежки случаи на експлоатация на работници и посочва конкретни примери с пострадали от работодатели българи. Корупцията у нас и в Гърция е един от основните рискови фактори при разследването на подобни случаи. Според разкритията на доклада в България, както и в още няколко държави от Европейския съюз (ЕС), достъпът до правосъдие