ТУРСКИТЕ КЛАНЕТА НАД БЪЛГАРИТЕ, «ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА» НЕ Е НОВО ЯВЛЕНИЕ ЗА СВЕТА

България

Башибозук в плен на руската армия, Руско-турска освободителна война • В 1344 — 1421 г. турците поробват българските земи като извършват кланета и опустошения в невиждан мащаб довели до пълно обезлюдяване на цели райони. Исая Серски пише за това, че «Тогава живите облажаваха умрелите по-рано». • В 1352 г. турски нашественици извършват масови кланета