Доброволци садят дървета под звуците на тъпани и гайди

За пример

Над 50 хиляди дръвчета ще бъдат засадени из цяла България в рамките на Национална залесителна кампания – пролет 2017, организирана от инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“ (www.gorata.bg). Кампанията се провежда през март и април. Тя ще включва десет акции, в близост до някои от най-големите градове у нас – Пловдив, Пазарджик,