8 технологии, чрез които ни превръщат в уроди!

Любопитно

Статия на Андрей Романов за това как се превръщаме в безлики уроди, живи мъртъвци в една душененавистна система, разграждаща самите нас. Ако си спомним и за влиянието на генетическата предразположеност, то картината става още по пълна… Криминалната статистика разказваща ни за поредната мерзост, несвойствена за здравия човек, става символ на нашето