Третото пророчество от Фатима и периода 2018-2025

Езотерика и мистика

Днес някои учени-физици, като Божидар Палюшев, смятат, че душата ни може да проникне до информационно-космическото поле, което е възможно, поради това, че тя има същото свойство на пространството да се усуква и завихря. А този нов тип физическо поле може да пренася информация. Това правеше Ванга и много други свръхсензитиви. След смъртта душата ни