Немски филм показва природата на България. Ще я видите, както никога досега!

България

Филм на NDR TV за България | Ein Film von Ernst Sasse. Филмът показва, както флората така и фауната на България, по един вълшебен и незабравим начин. Заслужава да се замислим какво притежаваме и как да го опазим и съхраним за нашите деца. Нека го покажем на максимален брой хора и дано те, както и […]