Пловдив – най-старият жив град в Европа

Пловдив

Създаването на едно селище и превръщането му в град е дълъг и сложен процес на еволюция в продължение на хилядолетия. Пловдив поради изключително благоприятното си географско положение и природно-климатични условия е населен от най-дълбока древност – още с появата на уседнал живот на територията на Европа след последния ледников период. Именно кога