Руми – Лошотията се дължи на твоите действия, а не на съдбата ти.

Любопитно

Джеляледдин Руми, наричан Мевляна е персийски поет, мислител, учител и философ, роден през 1207 г. в земите на днешен Афганистан. Бащата му Баха-е Велад е религиозен водач и учител. Поради заплахата от монголско нашествие семейството му поема на път. Пътуването преминава през свещените земи на Мека и Средния Изток и достига Коня – днешна Турция, [&