Детски спомен за играта на фунийки

България

Автомат за игра на фунийки. Снимка: Нашето детство Тя беше изключително популярна сред юношите през осемдесетте и деветдесетте години на миналия век, но беше и страшилище за майките ни, защото и помен не оставаше от списанията „Жената днес” и „Наш дом”. Играехме на отбори и много се забавлявахме. Е, някои играеха нечестно като на върха […]