Отличната диплома от Хайделберг на Каролина Войчева й отвори врати към всички болници в света

Българи по света

Търновката избира след специализация по сърдечносъдова хирургия в Берлин да се върне да лекува българи ДА ЗАВЪРШИ МЕДИЦИНА В НЕМСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „РУПРЕХТ-КАРЛС“ В ХАЙДЕЛБЕРГ, БИЛО ЦЕЛ НА 24-ГОДИШНАТА КАРОЛИНА ВОЙЧЕВА ОЩЕ В 10 КЛАС. Днес младата търновка с гордост заявява, че мисията е успешно изпълнена, и веднага си поставя следващата. Желанието й