ЗНЕТЕ ЛИ ЧЕ НЯМА НИТО ЕДИН ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ, В КОЙТО БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛ ДА Е ЗАПИСАН С ТИТЛАТА “ХАН/КАН” ?

България

Няма нито един гръцки, византийски, римски или арабски документ от онова време, в който да става ясно че някога си, някой си български владетел е наричан от когото и да било “хан” или “кан”. Титлата “хан/кан” е въведена под руски и съветски натиск за да се татаризира и тюркизира нашия род. 20 години бяха нужни [&