Живот в Германия: Историята на една българка

Българи в DE

Началото на следването ми в Берлин беше едно от най-сериозните изпитания в моя живот. При първата ми ваканция в България исках да си остана и да не се връщам повече никога в Германия. Сега съм благодарна на моите най-близки хора, че почти насила ме качиха в самолета. Завърших много успешно университета. Дойдох си в България […]