ЗНЕТЕ ЛИ ЧЕ НЯМА НИТО ЕДИН ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ, В КОЙТО БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛ ДА Е ЗАПИСАН С ТИТЛАТА “ХАН/КАН” ?

Няма нито един гръцки, византийски, римски или арабски документ от онова време, в който да става ясно че някога си, някой си български владетел е наричан от когото и да било “хан” или “кан”.
Титлата “хан/кан” е въведена под руски и съветски натиск за да се татаризира и тюркизира нашия род.
20 години бяха нужни да се премахне от учебниците на изфарбрикувания тюркския произход, който също беше ни приписан насила от съветските другари.
Още през 19 в. Русия се е опитвала да заличи историята на Велика България и Волжка България. Поради тази причина са се опитвали да изфабрикуват татарски и тюркски произход на българите. Това е и причината за налагане на титлата “хан/кан” върху българските владетели за да ги приобщат към татарските и тюркските народи.

До 19 век, почти 13 ВЕКОВНОТО присъствие на българите във Волгокамският регион е факт, който се отрича за пръв път от новата Болшевишка власт, уплашена от силното българско лоби във новата “народна” Русия. Тя няма особено желанието да признае, че древните корени на Волгоуралието идват от Дунавска и Волжка България, включително държавност, архитектура, военно дело (богатирите), религията, писмеността и най-вече, че руският език не произлиза от някакъв “черковно славянски”, а е форма именно на старобългарския. Така постепенно Русия чувствайки заплаха за авторитета и самочувствието си започва изопачаване и заличаване на българския принос и заслуги. Нещо повече започва политика на заличаване българите в Русия като народност. Обявили казанските българи за татари, а източните българи – за башкири. Титлата “хан/кан”, която пришиват на нашите исторически владетели е само част от тази татаризация.

Каменните надписите на Омуртаг са писани на гръцки език. Ясно се вижда, че пише КАНАС, което на гръцки език означава КНЯЗ, а не хан или кан.
Изразът КАNАС Y BIГI е превеждан от гърците като – ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΡΧΟΝ- от в Бога водач, владетел. KANAS отговаря точно на гръцката ΑΡΧΟΝ- водач, началник, владетел. Коренът в KANAS е KAN, като значението е начало, началник. Обяснение получаваме от стблг. кань, конъ- начало, а също и наченти, заченти-започвам, слагам начало, зачевам.

Виждайки логичната етимология на КАNАС – от кань- начало, няма причина да вярваме, че това не е древният вариант на КНЯЗ. Още по-древната форма на нашата благородническа титла срещаме във фригийската дума AKENAS – водач, началник.

Тя е регистрирана преди около 2700 години на надпис W-07, но има и по-древен вариант. Той е регистриран на документ – KO Za 1c, който е 3800 години стар, там срещаме U-NA-KA-NA-SI. Дж. Янгър казва, че се касае за титла на владетел – (A)КANAS в склонена форма. Частицата UN може да се изтълкува със стблг. прил. унии-по-добър, в смисъл –благороден. В такъв случай UN AKANASI би получило превод – на благородния княз.

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *