НАСА предупреди: Черно море промени цвета си в България. Дължи се на..

НАСА предупреди, че Черно море е изменило рязко цвета си. Ако по-рано, гледано от космоса, то имало тъмносин цвят, сега заради масовото размножаване на фитопланктон, е станало изумрудено зелено.

Най-големите промени в цвета са пред бреговете на България и Румъния (делтата на Дунава), съобщава Фокс Нюз. Подобни промени има и пред бреговата ивица на Украйна.

Снимките на изменението са зафиксирани със спътника Aqua satellite. Според специалистите, нашествието на фитопланктон може да доведе до рязко понижаване на нивото на кислород в Черно море, а оттам и до масово измиране на морските му обитатели. Фитопланктонът е съставен от едноклетъчни водорасли и цианобактерии. Той се храни със слънчева светлина. По-големи риби и миди се хранят с него, предаде БЛИЦ.

Фитопланктонните организми фотосинтезират и живеят основно в добре осветения горен повърхностен воден слой на водните басейни т. нар. епипелагиал (фотична зона (слоя от 0 м до около 200 – 500 м дълбочина в океански води, в сладководни басейни, много по-малко), за разлика от дисфотичната, неосветената зона). В крайбрежната акватория на Черно море фотичната зона е дебела средно 10-11 м. Тя е най-широка през зимата и есента, достига до 18 м, а най-тънка през пролетта и лятото, достига до 1,50 м. Фитопланктона е отговорен и за 50 % от фотосинтетичната активност на Земята, и за 80% от произведения кислород т.е. по-голяма част от въздуха, който вдишваме е произведен от миниатюрните микроводорасли.

Фитопланктонните съобщества доминират в пелагичните екосистеми, които покриват 70% от повърхността на Земното кълбо. В открито море и в най-големите езера (по-големи от 500 кв. км) те са единствения фотоавтотрофен, първичен производител и служат като основен хранителен компонент . Фитопланктонът има важна роля в биогеохимичните процеси, глобалния цикъл на въглерода и трансформацията на енергията по хранителните вериги в моретата и океаните. Състоянието на морския фитопланктон оказва влияние върху комерсиалния риболов, човешкото здраве (токсични видове), усвояването на въглероден диоксид и начина, по който моретата и океаните реагират на климатичните колебания. Фитопланктона има и значение като ключов Биологичен елемент за качество (БЕК) при екологични оценки на качеството на водите (РДВ на ЕС, 2000).

 

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *