Готино ми е когато хората наричат ​​Тръмп тъп ….

Те имат предвид мултимилиардера, който нарита всички демократи до един, затова че загробиха 16 политически кариери на републиканци и който продължава да прави бившите вече сериозни медии на глупаци? ……

Искаш да кажеш човекът, спечелил президентството?
Искаш да кажеш, човекът със жена супермодел?
Искаш да кажеш човекът, който само с думи спря масовото, незаконно преминаване през границата?
Искаш да кажеш човекът, който само с присъствието си, накара фондовата борса да си изтрие архива?
Искаш да кажеш, човекът с най-силната икономика в САЩ след Роналд Рейгън, с изключително нарастващите заплати и намаляващите данъци?
Искаш да кажеш човекът, който създаде милион работни места само през първите седем месеца от мандата си?

Сигурен ли си, че имаш идея срещу какво точно се бориш?
Не сте ли вие, които подкрепяте една партия (демократи), която позволява унищожаването на основните принципи на нашето християнско съществуване, ценности и култура?
Уверени ли сте в това, че подкрепяте партията (демократи), която преди време, на 100% гласува ПРОТИВ премахването на робството?
Сигурни ли сте, че гледате сериозно на политик като демократа Максин Уотърс?
Сигурни ли сте, че не виждате нищо лошо в това, че някой има 40-годишна кариера като държавен служител (Хилари), притежава къща за 4,5 милиона долара и е представител на район, в който дори не живее? …. ..
Сигурни ли сте, че не виждате нищо нередно или специално в това че Хилари Клинтън е жена, която работи в политиката от 30 години и има нетна стойност от 240 милиона долара?
Сигурни ли сте, че не се опирате само на омраза, основана на погрешна платформа, платена от мас- медиите?

Можете ли да ми кажете поне 5 неща, които Демократическата партия е направила за вашето ежедневие, за да успеете и просперирате като трудолюбиви американски граждани? Вероятно не..

Осъзнайте, че се проваляте пред бъдещето на собствените си деца, като продължавате да подкрепяте политическа партия, която не е направила нищо за бедните, освен че ги държи бедни, предоставяйки им безплатни аборти и няколко долара на месец, за да имат храна в хладилника?
Просперитетът и безопасността на гражданите е работа на вашето правителство. Демократите са ви изоставили безвъзвратно! Не се опитвайте да решавате вместо децата си.
Всичко което те ви обещават е държава, пълна с нелегални имигранти, аборти, работа за 5 долара на час и хора неутрални по пол, които няма да продължат да подобряват страната ви и живота ви.

Роузи О ‘Донел, Мадона, Кати Пери и Робърт Де Ниро са знаменитости, те не са като вас. На тях не им се налага да преминават през ежедневните трудности на средностатистическия американец.
Мъжете не мразят жените, белите не мразят чернокожите, а Доналд Тръмп не е расист. Не бъдете промитите мозъци на една партия, която винаги само ви е проваляла.
Бъдете загрижени за вашето благоденствие, безопасност, вашите деца и основната ви мисъл да бъде за Америка. Зарежете тези лъжливи политици, които само забавят растежа ви. Изхвърлете тези лъжци, които само възпрепятстват развитието на децата ви.
Става все по-трудно да вземаш позиция и да се държиш като горд американец.
Вижте само как Тръмп подкрепя американците и ги обича като свободни и независими и си представете колко далеч бихме стигнали като страна, ако всички политици имаха неговите приоритети ….

Клинт Истууд

What Clint Eastwood says about Trump: 🙏💚

I love it when people call Trump dumb…. They mean the multi-billionaire who kicked every Democrat who buried 16 Republican career politicians in the primaries and continues to make these formerly serious news organizations like fools ?……

You mean the man who won the presidency?
You mean the guy with the super model to be a woman? You mean the man whose sharp words alone braked the illegal border crossing massively?
You mean the man whose mere presence caused the stock market to smash all its previous records?
Do you mean the man with the strongest US economy since Ronald Reagan and the extremely rising wages and his tax cuts?
You mean the man who created a million jobs in the first seven months of his term alone?

Are you sure you even know what you’re fighting back against?
Isn’t it you who support a party (Democrats) that enables the decimation of every core principle of our Christian coexistence, values and culture?
Are you sure you support a party (Democrats) that had 100 % voted against the abolition of slavery at the time? Are you sure you can really take a politician like Democrat Maxine Waters seriously?
Are you sure you see nothing wrong with someone who has a 40-year career as a public servant (Hillary) and lives in a $ 4,5 million home that represents a district where she doesn’t even live in ?……
Are you sure you don’t see anything wrong or special about Hillary Clinton being a woman who has been working in politics for 30 years and has a net worth of $ 240 million?
Are you sure you’re not just leaning on hatred based on a crooked platform paid by mainstream media?

Can you even tell me 5 things the Democratic Party have done to improve your prosperity as a hard working American citizen in everyday life? Probably not..

Recognize the debacle you send your children to when they grow up by continuing to support a political party that has done nothing for the poor but keep them poor, grant them free abortions and a few dollars a month to have some food in the fridge?
The prosperity and safety of citizens is your government’s job.
All the other Democrats have also abandoned you terribly! Don’t get comfortable and take a position for your children.
They promise you a country full of illegal immigrants, abortions, $ 5 jobs per hour, and non-gender neutral people who will not continue to improve your country and life.
Rosie O ‘ Donnel, Madonna, Katy Perry and Robert De Niro are celebrities, they’re not like you. They don’t have to go through the everyday disparity of an average American.
Men don’t hate women, whites don’t hate black people and Donald Trump is not a racist. Stop being brainwashed by a party that has constantly let you down.
Be concerned about your prosperity, safety, your children and an America FIRST mindset. Drop these crooked politicians who have slowed your growth. Throw away these crooked politicians who will hinder your children’s growth.
Getting harder, taking a stand and acting like a proud American.
See how much Trump supports Americans and loves them in freedom and independence, and imagine how far we as a country could be if all politicians had these same priorities….

Source 👉 https://www.snopes.com/fact-check/clint-eastwood-quote-on-trump/

Facebook коментар
Total Page Visits: 2515 - Today Page Visits: 1
SHARE