Завладяващи мисли на Сай Баба

От незапомнени времена Индия, сърцето на Изтока, е страна на богове и мъдреци, владеещи т. нар. сидхи – чудотворните сили. Днес милиони хора по света са убедени, че Сай Баба е прероден бог. Учените приемат, че е един от безспорните феномени на XX век. Защото индийският чудотворец, наричан източния Христос, също като в приказките, с едно движение на ръката материализира всевъзможни предмети, извършва хирургически операции, увеличава количество на храната, предприема астрални пътувания, за да се появи на друго място, не рядко в друга материална форма.

Сай Баба е роден: 23 ноември 1926 г. зодия Стрелец

  1. Каквато храната – такъв е и умът, какъвто умът – такива и мислите, каквито мислите – такова и поведението, каквото поведението – такава и съдбата.

2. Човек се стреми да измени натуралните продукти за това, да угоди на своите вкусове и по този начин унищожава самата същност на живота, съдържащ се в нея.

3. За да проникнете в сърцето на Бога в Неговия Светая Светих, е нужно първоначално да достигнете своето сърце, понеже никой не може да познае Бог, не познавайки самият себе си.

4. Станете господар на ума, и вие винаги ще бъдете господар на положението.

5. Аз бих искал това, че преди всичко да научите изкуството да живеете сред хората така, че да не страдате вие или да карате другите да страдат.

Facebook коментар
(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *