46 български храни и земеделски продукти са на път да останат без национална защита. Това предвижда законопроект, според който страната ни трябва да се откаже от национална  закрила  на  географските  означения  за  земеделски продукти и храни. В мотивите на проекта, внесен от Патентното ведомство се посочва, че  действащия  закон  трябва да се приведе в  съответствие  с изискванията  на  европейското  законодателство  и  по-конкретно  с  разпоредбите  на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. Според регламента  държавите  членки  нямат  право  да  предоставят  национална  закрила  на географски означения на земеделски продукти и храни. С проекта на закон се предвижда, че считано от датата на влизането му в сила, регистрацията на географските означения за земеделски продукти и храни, направена по реда на ЗМГО се прекратява.

 

За „Агрозона“ от Патентното ведемство посочиха, че след  присъединяването  на  България  към  Европейския  съюз  единствената възможност да се получи закрила на  земеделски  продукти и  храни  е  чрез  регистрация  на  защитено  наименование  за  произход  или  защитено  географско  указание  по  реда  на  Регламент  (ЕС)  №  1151/2012  г.,  който  осигурява  закрила на територията на всички държави членки на ЕС.

Посочва се още, че България  е  поела  ангажимент  да  измени  действащата  нормативна уредба,  а в противен случай ще бъде стартирана наказателна процедура срещу страната ни.

Наша справка показа, че регистрираните храни с национална защита са 46. Сред тях са българското кисело мляко, български кашкавал, бяло саламурено сирене, първомайска лютеница и др. Общо 81 са продуктите, които се ползват с географско означение, като в тях влизат розовото масло, минерални води и вина.

В прикачения файл може да видите всички продукти, получили национална защита чрез географско означение: ТУК Общественото обсъждане на законопроекта ще продължи до 19 юли.

Само преди десетина дни стана ясно, че има апетити да бъде променен Българския държавен стандарт за кисело мляко, а от асоциацията на млекопреработвателите обявиха, че става дума за чужди лобистки интереси.

Източник:agrozona.bg

Facebook коментар
Total Page Visits: 772 - Today Page Visits: 1
SHARE