Само преди няколко дни беше приета нова програма за помощ на трайно безработните, т.нар. PROGRAMA DE ACCIÓN PARA DESEMPLEADOS.

Това е съвместна инициатива на автономните области на Испания и правителството, насочена е към борбата с дълготрайната безработица и ще се реализира от специалисти, които чрез индивидуални интервюта ще определят степента на интерес на участниците в процеса на намиране на работа.

Новата програма е продължение на сегашната PLAN PRAPARA, която е в сила до 15 април 2017 г., и ще се подновява периодично докато нивото на безработица не спадне под 18% вместо 20%, както беше до сега.

За изпълнението на тази програма, която ще продължи до 2018 г. правителството е заделило 515 милиона евро като този капитал ще бъде разделен равномерно за целия период.

Бенефициенти на програмата за действие за безработни

Бенефициентите по тази програма, трябва да бъдат регистрирани като трайно безработни и да са на възраст между 30 и 54 години.

Всеки случай ще бъде разгледан поотделно.

Броят на бенефициентите в текущата година ще се определя в зависимост от необходимостта от работа, като целта е да се облагодетелстват максимално безработните, които искат да участват в програмата.

Новата инициатива ще протече по различен начин от останалите: ще се наблегне на личното наблюдение т.е. ще се проведат интервюта с всеки един дълготрайно безработен и ще се следят стриктно действията му за търсене на работа. Периодът за получаване на обещетенията ще е отново 6 месеца.

Източник:bulgaros.ovh

Facebook коментар
Total Page Visits: 1183 - Today Page Visits: 1