Университетът в Манчестър инвестира 20 хил. лири в Димира

Българи в GR

Университетът в Манчестър реализира проект на студентка от България за £20 хил. (44 хил. лв.) за редуциране на замърсяването в общежитията. Използвайки специален софтуер, възпитаничката им Димира Петрова повежда екипа си към първото място на състезание по опазване на околната среда. Идеята представлява въвеждане на компостер, който рециклира органи